Sekretesspolicy

Ett självklart led i vår kund- och besökarpolicy är att inte distribuera känsliga besökardata till tredje part. Av denna anledning behadlar vi webbläsarinformation och besökarnas surfmönster högst konfidentiellt. En del av våra tredjepartsannonsörer – däribland Google – dokumenterar emellertid besökarnas surfbeteende för att kunna personifiera annonsinnehållet utifrån besökarnas olika intressen och behov. Google använder sig följaktligen av sin DART-cookie som kartläggningsverktyg i syfte att skapa ett unikt annonsinnehåll, som matchar besökarnas intressen. Besökare som inte vill få sitt surfbeteende kartlagt kan enkelt blockera cookies, alternativt kontakta Google i egenskap av tredjepartsannonsör.